© Historisch Documentatiecentrum Marinebedrijven
Disclaimer HisDocMB.
Door gebruik te maken van deze website, wordt u geacht kennis te hebben genomen van de gebruiksvoorwaarden en deze te hebben aanvaard. Het Historisch Documentatiecentrum Marinebedrijven (hierna genoemd HisDocMB) streeft ernaar op deze website altijd juiste en actuele informatie aan te bieden. De informatie, diensten of producten die u aantreft op deze website kunnen fouten bevatten en kunnen onderhevig zijn aan tijdelijke interruptie. Hoewel het HisDocMB er naar streeft informatie, diensten en producten zo zorgvuldig mogelijk aan te bieden, kan de website niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele fouten, defecten of andere beschadigende consequenties, voortkomend uit het gebruik van deze website, binnen de grenzen van de Nederlandse wet. Deze website kan hyperlinks bevatten naar websites van derden. Het HisDocMB heeft geen invloed op websites van derden en is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid of inhoud daarvan. Het HisDocMB aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van websites van derden. Alle publicaties en uitingen afkomstig van het HisDocMB zijn beschermd door auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Behalve voor persoonlijk en niet commercieel gebruik, mag niets uit deze publicaties en uitingen op welke manier dan ook verveelvoudigd, gekopieerd of op een andere manier openbaar worden gemaakt, zonder dat het HisDocMB daar vooraf schriftelijke toestemming voor heeft gegeven. Aan de teksten van deze website kunnen geen rechten worden ontleend. Het HisDocMB sluit iedere aansprakelijkheid uit voor eventuele onjuistheden en onvolledigheden op deze website en voor eventuele gevolgen van handelen op grond van informatie die op deze website is geplaatst. Van sommige afbeeldingen en teksten op deze website berusten de auteursrechten niet bij het HisDocMB. Het HisDocMB probeert de rechthebbenden van het materiaal zoveel mogelijk te achterhalen. Soms lukt dit niet. Indien u teksten of afbeeldingen ziet waarvan u weet bij wie de rechten berusten of u heeft bezwaar tegen het publiceren hiervan op deze website neemt u dan contact op met het HisDocMB. Privacy statement Om te reageren op vragen en verzoeken heeft het HisDocMB persoonlijke gegevens van u nodig, zoals uw naam en e-mailadres. Deze persoonlijke gegevens worden zorgvuldig en vertrouwelijk behandeld. Het HisDocMB zal geen gegevens van geregistreerde bezoekers aan derden verstrekken, tenzij de wet dit voorschrijft. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker zorgvuldig met de inhoud van deze disclaimer om te gaan.