© Historisch Documentatiecentrum Marinebedrijven
Historie van de Marine onderhoudsbedrijven Het Marinebedrijf.
Het Marinebedrijf was een onderdeel van het Ministerie van Defensie en lag op de Nieuwe Haven in Den Helder. Het Marinebedrijf is in 2002 voortgekomen uit de fusie van het SEWACO-bedrijf, de Nieuwe Rijkswerf en het MEOB/Oegstgeest, allen onderhoudsdiensten van de Koninklijke Marine, met verschillende werkvelden. Door het samenvoeging streefde Defensie ernaar om de hele instandhouding van schepen en boten van de Koninklijke Marine bij één bedrijf onder te brengen, zowel de SEWACO systemen als de Platform-systemen. Binnen het Marinebedrijf werd de gehele instandhouding van materieel van (met name) de marine verzorgd. De kerntaken van het Marinebedrijf bestonden uit de instandhouding van vlootgebonden wapen-, communicatie-, en commandosystemen, en de bevoorrading van materieel. Hiermee ondersteunde het bedrijf de vier krijgsmachtonderdelen (de Luchtmacht, Landmacht, Marine en Marechaussee) bij de uitoefening van haar operationele taken, met een sterke nadruk op de Marine. Bij het Marinebedrijf werd gewerkt aan het onderhoud en de logistiek van fregatten, onderzeeboten en installaties zoals het APAR radarsysteem, voortstuwingssystemen, communicatieapparatuur, sonar, operationele datalink systemen, kanonnen, satellietsystemen (zowel grondstation als installaties aan boord van schepen), commandovoering systemen, enzovoort. Het bedrijf verrichtte het merendeel van de werkzaamheden in Nederland, maar ook veel in buitenland (vooral voor de marine), maar ook voor Portugal, Chili, Zuid-Korea, Groot-Brittannië, België en Duitsland, dit vanwege de verkoop van schepen aan die landen of specialistische kennis van specifieke maritieme systemen, zoals de Goalkeeper. Het Marinebedrijf is in 2005 ondergebracht bij de Defensie Materieel Organisatie (DMO), samen met o.a. het LCW. Daarvoor was het onderdeel van de Directie Materieel Koninklijke Marine (DMKM). Per 1 januari 2012 is het Marinebedrijf teruggebracht onder de Marine, als onderdeel van Commando Zeestrijdkrachten (CZSK).