© Historisch Documentatiecentrum Marinebedrijven
Monumenten en kunstwerken op de Rijkswerf Willemsoord.
Monument “Schaduwen van Licht”
Het herdenkingsmonument voor in actieve dienst overleden militaire en niet-militaire medewerkers van het Commando Zeestrijdkrachten is het monument “Schaduwen van Licht”. Het siert sinds 20 mei 2009 het herdenkings/exercitie plein voor het Marinemuseum. Het monument staat in de boeggolf van Hr.Ms. De Ruyter. In de bestrating is namelijk het dek van dit fregat weergegeven. Het werd vervaardigd door kunstenares Caroline van ’t Hoff-Hörchner en is gegoten van brons. Begin 2008 wilde de Koninklijke Marine een kunstwerk laten vervaardigen om overleden marinepersoneel te herdenken. In oktober van dat jaar werd gekozen voor de ingezonden schets van Caroline van ’t Hoff-Hörchner. De opdracht hield in dat het kunstwerk wel voor de herdenking op de derde donderdag van mei 2009 klaar moest zijn. Dat was buitengewoon hard werken. Het werd in eerste instantie in polystyreen en boetseerwas opgebouwd. In de gieterij in Bogart (Druten) werd het in zestien delen gesneden en in brons gegoten", vertelt van ’t Hoff-Hörchner. De afwerking werd door de kunstenaar zelf gedaan. Het kunstwerk is vier meter hoog en vier meter breed. Tot een dag voor het vertrek naar Den Helder werd er nog gewerkt om het monument zijn uiteindelijke kleuren te geven. Onder begeleiding van de Marechaussee werd het kunstwerk op een dieplader naar Den Helder vervoerd, waar het nog een dag duurde om het monument op Willemsoord te plaatsen. Hiervoor was een hoogwerker nodig, die het twee ton zware monument op zijn fundament kon tillen. Achter het kunstwerk gaat visie en symboliek schuil. “De symboliek is erg krachtig in het monument. De lichtgebogen muur vormt een deel van de levenscirkel. De drie uitgehouwen mens silhouetten symboliseren de overledenen en de leegte die zij achterlaten. Aan de bovenzijde de golven die zowel voor het maritieme als de golf van emotie staan, die de dood met zich meebrengt. De boot met de drie treurende mensen staat symbool voor de nabestaanden die doorvaren in het leven", licht de kunstenares toe. Ook de getallen zijn bewust gekozen. De vier pilaren staan voor het symbool Aarde, de vier elementen - aarde, water, lucht en vuur en de drie silhouetten staan voor de drie-eenheid, het getal van de hemel. Vier en drie is dus aarde en hemel en staat gelijk aan leven en dood. Tot slot heeft de titel ook nog een verborgen betekenis. “Schaduwen van Licht” heeft betrekking op het effect wanneer de zon op het monument schijnt. "De dood mag dan gaten geslagen hebben in mensenlevens, er is ruimte voor mooie herinneringen. In de slagschaduw van het monument zijn het de silhouetten waar het licht blijft schijnen." Bij het monument ligt een bronzen plaquette met de naam van het kunstwerk: "Schaduwen van Licht" en de naam van de kunstenares: Caroline van 't Hoff-Hörchner.