© Historisch Documentatiecentrum Marinebedrijven
Historie van de Marine onderhoudsbedrijven SEWACO bedrijf.
In 1986 had de toenmalige Staatssecretaris van Defensie het beleidsvoornemen geformuleerd om alle onderhouds- activiteiten voor de vloot te concentreren op de Nieuwe Haven te Den Helder. Op 14 februari 1991 werd door de Directeur Materieel van de K.M. de Projectgroep SEWACO-bedrijf ingesteld, die tot opdracht kreeg: “Het onderzoeken van de mogelijkheid van een fusie van de Bewapenings-werkplaatsen der marine (BW), de vestiging van het Marine Electronisch en Optisch bedrijf te Den Helder (MEOB-H) en een deel van het Centrum voor Automatisering van Wapen- en Commandosystemen (CAWCS) tot het SEWACO-bedrijf. SEWACO is een samentrekking voor de begrippen SEnsoren, WApensystemen en COmmandosystemen. Het SEWACO systeem is een systeem waarbij de informatie van alle sensoren (radar, sonar en datalink) bijeen wordt gebracht en wordt verwerkt. De SEWACO installaties zijn die installaties die specifiek voor militaire inzet aan boord staan, zoals militaire radar, communicatie, geavanceerde sonar en commandosystemen. De projectgroep SEWACO-bedrijf heeft haar rapport eind december 1991 voorgelegd aan de Directeur Materieel van de Koninklijke Marine. In het rapport werd vermeld dat het op dat moment niet zinvol was, gezien de verscheidenheid van het werkpakket, om een deel van het CAWCS te integreren in het SEWACO-bedrijf. De uitwerking betrof dus alleen de fusie van de BW en MEOB-H. Op 21 januari 1992 heeft de Admiraliteitsraad de probleemstudie goedgekeurd en aangemerkt als “Een voornemen tot fusie”. Op 7 februari 1992 zijn de overlegorganen van de BW en het MEOBH vertrouwelijk door DMKM hierover geïnformeerd. Met ingang van 1 januari 1995 werden MEOB Den Helder en de Bewapeningswerkplaatsen der Marine samengevoegd en vormden samen het Sewaco-bedrijf (sensor-wapen-en commando¬systemen). Een belangrijk moment voor het nieuwe bedrijf was 26 september 1995. In een grote tent op het Nieuwe Haventerrein onthulden de burgermeester van Den Helder, drs. W. K. Hoekzema samen met de Directeur Materieel van Koninklijke Marine een bouwtekening. Met deze symbolische handeling werd het startsein gegeven voor de vestiging van het bedrijf. De nieuwbouw voor het fusiebedrijf Sewaco bestond uit de bouw van de werkplaatsen voor de onderhoudsorganisaties OWS (onderwatersystemen) en BWS (bovenwatersystemen) bekend als de B&O-hal. Voor de directie en de ondersteunende afdelingen was er het nieuwe kantoorgebouw (Noorderkroon). Op 12 september 1997 werd door de Commandant der Zeemacht in Nederland de officiële openingshandeling verricht van de B&O-hal en het nieuwe kantoorgebouw. Tevens werd het gebouw van het voormalig MEOB Den Helder grondig verbouwd. De noordhoek van het Nieuwe Haventerrein werd vanaf1997 in beslag genomen door het nieuwe bedrijf. Het Sewaco-bedrijf had haar bestaan van 1996 tot 2002 als één van de onderhoudsbedrijven van de Koninklijke Marine waarna de uiteindelijke fusie tot één Marinebedrijf plaatsvond. Het MEOB Oegstgeest bleef toen nog als zelfstandig bedrijf bestaan. Het SEWACO-bedrijf bestond van 1996 tot 2002 als één van de onderhoudsbedrijven van de Koninklijke Marine.