© Historisch Documentatiecentrum Marinebedrijven
Nieuws-pagina
75 jarig bestaan MBSOV:
Zaterdag 10 september vierde de MBSOV, de Marine Bedrijf Sport en OntspanningsVereniging, haar 75 jarig bestaan. Hoewel dit al zo was in 2021 kon de viering toen niet plaats vinden vanwege de corona perikelen. De MBSOV is een een personeelsvereniging voor alle actieve en gepensioneerde medewerkers van CZSK.
Opening expositie 200 jaar Marinewerf in Den Helder in hetMarinemuseum: Op 20 september 2022 werd de expositie van 200 jaar Marinewerf in Den Helder geopend in het Marine Museum te Den Helder. De expositie bevindt zich in de hal bij de intree van gebouw 1. Het HisDocMB heeft aan deze expositie een grote bijdrage geleverd. Leden van de MBSOV kunnen deze expositie gratis bezoeken op vertoon van hun lidmaatschapkaart. Elders op deze site kunt u de historie nalezen van het ontstaan van de rijkswerf Willemsoord tot aan heden ten dage het moderne bedrijf op de Nieuwe Haven.
Presentatie van het boek “De Landswerven en Rijkswerf Willemsoord Den Helder”. Tijdens de opening op 20 september 2022 van de expositie van “200 jaar Marinewerf in Den Helder” in het Marinemuseum werd het boek “De Landswerven en Rijkswerf Den Helder” van de Helderse historicus ”Rens Schendelaar” gepresenteerd. Rens Schendelaar heeft al vele boekwerken met historische beschrijvingen van Den Helder en de marinewerf op zijn naam staan. Dit boek is een belangrijke aanvulling op de historie van de Nederlandse Marinewerven. Het beperkt zich niet tot de Marine en Den Helder. Ook de marinewerf historie van Dokkum, Harlingen, Hoorn, Enkhuizen, Medemblik, Rotterdam, Vlissingen, Amsterdam en Hellevoetsluis en het voormalige Soerabaja worden beschreven in tekst maar zeker ook in prachtig weergegeven afbeeldingen. Na 20 september is het boek verkrijgbaar bij het “Historisch Documentatiecentrum Marinebedrijven”. Het boek kost € 15,00 per exemplaar, pinnen is niet mogelijk. Het HisDocMB is geopend op maandag en dinsdagmorgen en op donderdagmiddag en bevindt zich op de eerste verdieping in de “Dukdalf”, het verenigingsgebouw van de MBSOV op de oude Rijkswerf Willemsoord.
De MBSOV is sinds haar oprichting in 1946 op veel gebieden van sport, recreatie, cultuur en ontspanning actief. Het verenigingsgebouw “Dukdalf” bevindt zich naast het Marinemuseum aan de Hoofdgracht 1, op het terrein van de oude Rijkswerf Willemsoord te Den Helder.