© Historisch Documentatiecentrum Marinebedrijven
Wie en wat is het Historisch Documentatiecentrum Marinebedrijven? Wij zijn het “Historisch Documentatiecentrum Marinebedrijven” (HisDocMB). Het HisDocMB is, als een afdeling van de “Marinebedrijf Sport- en Ontspanningsvereniging (MBSOV), op 01 januari 2010 officieel opgericht. Het HisDocMB is een voortzetting van eerdere iniatieven uit het verleden om de historie van de huidige en de voorgaande voormalige Marine onderhoudsbedrijven te achterhalen en vast te leggen voor nu en de toekomst. De leden die deel uitmaken van het HisDocMB stellen hun vrije tijd belangeloos ter beschikking om gestalte te geven aan een permanente representatie van het historische documentaire erfgoed dat uit deze Marine onderhoudsbedrijven is voortgekomen. Wij worden gedreven uit belangstelling voor dit erfgoed en de trots voor de veelzijdige techniek en inzet door de jaren heen die hierin ligt opgesloten. Daaruit volgend hebben wij de behoefte dit uit te dragen, dit erfgoed te behoeden voor verval en tegengaan van het in vergetelheid raken van dit historische erfgoed. Ons doel: Het creëren van een permanente documentaire collectie welke getuigenis geeft van de mens en zijn werkomgeving vanaf de ontwikkeling van de Marine onderhoudsbedrijven tot aan de huidige situatie. Hiermee zeker stellend dat een specifiek deel van ons technisch, sociaal en cultureel erfgoed behouden blijft. Wij willen dit bereiken door: • Het, in het kader van de wordingsgeschiedenis van de Marine onderhoudsbedrijven, verzamelen, archiveren, beschrijven, beheren en behouden van documenten die daarvan getuigenis geven. • Het op overzichtelijke en inzichtelijke wijze exploiteren van onze collectie en zorg dragen voor een publieke toegankelijkheid daarvan. • Het presenteren en hierover informeren voor doeleinden van studie, educatie en recreatie. • Het in algemene zin bijdragen aan de culturele attractiviteit van Den Helder en omgeving.
Waar vindt U ons?
Wij zijn gesitueerd in Den Helder waar wij huizen in het verenigingsgebouw van de MBSOV de “Dukdalf”. Dit gebouw bevindt zich in de noord-westhoek van de oude “Rijkswerf Willemsoord”, tussen de twee gebouwen van het Marinemuseum in. Als u met de auto bent kunt u bijna voor de deur parkeren op het grote parkeerterrein . Het HisDocMB vindt U in de “Maarten Bakker zaal”. Deze bevindt zich op de etage in de hal en is bereikbaar via de trap of, als u minder te been bent, met de traplift.
Onze collectie: Het “Historisch Documentatiecentrum Marinebedrijven” (HisDocMB) heeft een uitgebreide collectie aan boeken, technische tekeningen, documenten en beeldmateriaal, betrekking hebbende op de historie en technieken van de voormalige Marine onderhoudsbedrijven en het Marinebedrijf. De bibliotheek van het HisDocMB heeft een uitgebreide collectie boeken en periodieken op het gebied van de geschiedenis van de voormalige Marine onderhoudsbedrijven en over de technieken die zijn toegepast bij deze bedrijven. Tevens zijn informatieve boekwerken in de collectie opgenomen die raakvlakken hebben met die technieken of de historie van de bedrijven. Het HisDocMB heeft een collectie beeldmateriaal, zoals foto’s, negatieven en dia’s, van de voormalige Marine onderhoudsbedrijven. Momenteel zijn wij bezig, middels digitalisering, om deze collectie te ontsluiten. Het HisDocMB streeft er naar om deze collectie binnen afzienbare tijd toegankelijk te maken voor geïnteresseerden. Documentatie en boekwerken raadplegen: Documentatie, boeken en andere informatie kunt u ter plekke van het HisDocMB raadplegen, maar niet lenen. Als u onderwerpen uit onze collectie wilt raadplegen, verzoeken wij u hiervoor per e-mail een afspraak te maken. Klik hier op “Contact” of op de knop “Contact” in de navigatiebalk hierboven en U kunt een vraag of mededeling naar ons toe mailen door middel van het invullen en versturen van het contactformulier Openingstijden: Het HisDocMB is vooralsnog geopend op maandag- en dinsdagochtend van 09:00 tot 12:00 uur en op donderdagmiddag van 13:00 tot 16:00 uur.