© Historisch Documentatiecentrum Marinebedrijven
Historie van de Marine onderhoudsbedrijven
Oprichting Werven: Ver voordat er sprake was van de rijkswerf “Willemsoord” waren er werven verspreid over de Nederlanden. Vanaf de 17e eeuw beschikte de toenmalige zeemachten over eigen scheepswerven voor nieuwbouw en reparatie. NieuweDiep, Het Nieuwe Werk (kielkade): “Het Nieuwe Werk”, de voorloper van de rijkswerf “Willemsoord”. “Het Nieuwe Werk” was een kielplaats voor het kalefaten van de, voor die tijd, grotere zeeschepen. Rijkswerf “Willemsoord”: De geschiedenis van de Rijkswerf begint zo’n 200 jaar geleden. Nederland heette toen nog de Republiek der Zeven Provinciën. Aan het hoofd van de republiek stond stadhouder Willem V. Deze Willem V (Willem de vijfde) gaf opdracht om van de al bestaande haven Nieuwe Diep een zeehaven te maken. Naast deze haven moest er ook een werf worden gebouwd om er schepen te bouwen en te repareren. Bewapeningswerkplaatsen der Marine (B.W.): Bewapeningswerkplaatsen (BW) was de naam van één van de onderhoudsbedrijven van de Koninklijke Marine (K.M.), dat zich richtte op de instandhouding van de wapens en wapensystemen van de K.M. Het bedrijf was gevestigd in Den Helder en was verspreid over verschillende locaties. Marine Electronisch en Optisch Bedrijf (M.E.O.B.): In 1858 werd de Leidse sterrenkundige en hoogleraar F. Kaiser (1808-1872) bij ministerieel besluit benoemd tot verificateur van ‘s Rijks zee-instrumenten. Zijn taak bestond uit het adviseren van de minister van Marine bij de aankoop en keuring van navigatie-instrumenten, zoals tijdmeters en kompassen. Kaiser werd in 1873 opgevolgd door zijn zoon P.J. Kaiser (1838-1916). Nieuwe Rijkswerf: ln de tachtiger jaren van de vorige eeuw werd op de oude Rijkswerf “Willemsoord” de grens bereikt aangaande de mogelijkheden van aanpassingen van de infrastrutuur om in de pas te kunnen blijven met technische ontwikkelingen en vlootsamenstelling en volume. De Koninklijke marine had haar vloot al eerder verplaatst naar het marine complex op de Nieuwe Haven. Daarmee werd een fysieke afstand gecreëerd tussen de Rijkswerf en de vloot in onderhoud. Sewaco Bedrijf: Het SEWACO-bedrijf bestond van 1996 tot 2002 als één van de onderhoudsbedrijven van de Koninklijke Marine. Het bedrijf is ontstaan door samenvoeging van de Bewapeningswerkplaatsen (BW) der Marine en het Helderse deel van het Marine Elektronisch & Optisch Bedrijf (MEOB). Het Marinebedrijf: Het Marinebedrijf is in 2002 ontstaan uit de fusie van het SEWACO-bedrijf, de Nieuwe Rijkswerf en het MEOB/Oegstgeest. Allen onderhoudsdiensten van de Koninklijke Marine met verschillende werkvelden. Door de samenvoeging streefde Defensie ernaar om de hele instandhouding van schepen en boten van de marine bij één bedrijf onder te brengen.