© Historisch Documentatiecentrum Marinebedrijven
Monumenten en kunstwerken op de Rijkswerf Willemsoord. Sculptuur “Knowing by heart”.
Op het binnenplein tussen de gebouwen in het zuiden van het complex “Willemsoord” en het Dok 2 is een sculptuur geplaatst gemaakt door Ruud van de Wint. Het kunstwerk is door de kunstenaar “Knowing by heart” genoemd. De stalen sculptuur doet denken aan de boeg van een schip. De breedte is 18 meter, de dikte is 2,25 meter en de hoogte is 12,5 meter. Het is opgebouwd uit een raster van roodbruin geoxideerd corton staal dat het beeld een transparantie geeft. Deze sculptuur heeft eerder deel uitgemaakt van de tentoonstelling “Kaap Helder” die in 2003 op initiatief van Kunst en Cultuur Noord-Holland te zien is geweest op de Rijkswerf Willemsoord. Het beeld stond toen binnen in één van de industriële gebouwen. Nadat de tentoonstelling “Kaap Helder” voorbij was is het beeld uit elkaar gehaald en in drie delen naar het atelier van Van de Wint op de voormalige opslag- en werkplaatsen van de Bewapenings werkplaatsen te Huisduinen gebracht voor opslag. Door de wens en de inspanningen van de toenmalige directeur van de Rijkswerf Willemsoord, Matthie Vermeulen, zijn er initiatieven ontstaan om op de rijkswerf Willemsoord een sculptuur van Van de Wint te gaan plaatsen. Als plek werd het binnenplein tussen de gebouwen in het zuiden van het complex “Willemsoord” en het Dok 2 gekozen. Ruud van de Wint vond de oude rijkswerf Willemsoord een goede locatie voor één van zijn kunstwerken. Na overleg met de kunstenaar werd overeengekomen om het beeld “Knowing by heart” een permanente plek op het binnenplein te geven. De contour van het beeld vormt daar een contrast met de rechthoekige gebouwen. Het beeld is op 28 september 2006 geplaatst. Ruud van de Wint heeft deze plaatsing helaas niet kunnen meemaken, de kunstenaar overleed in het voorjaar van 2006. Reindert Wepko (Ruud) van de Wint De kunstenaar Reindert Wepko (Ruud) van de Wint is geboren op 22 juni 1942 in Den Helder. Hij kwam op de Rijksakademie van beeldende kunsten in Amsterdam terecht en volgde van 1961 tot 1966 hier een opleiding. Na zijn opleiding was Van de Wint werkzaam als schilder. In de jaren 1967, 1969 en 1971 ontving hij de Koninklijke Subsidie voor de Schilderkunst. Hij nam als schilder deel aan de kunsttentoonstelling Documenta in het Duitse Kassel in 1977. Hij ontwikkelde zich verder en kwam zo ook tot beeldhouwer en bouwer. In 1980 liet hij zijn oog vallen op een terrein in Den Helder, een binnen gelegen duingebied genaamd “De Nollen”. Hier begon hij met een experiment van een combinatie van schilderkunst, beeldhouwkunst en bouwkunst. De daar aanwezige bunkers, die nog dateerden uit de Tweede Wereldoorlog, hanteerde hij als artistiek uitgangspunt waar hij allerlei beeldhouwwerken, van soms gigantisch formaat, aan toevoegde. Dat groeide langzaam maar zeker uit tot een formidabele combinatie van schilderingen, sculpturen en bouwsels. Hij heeft er verschillende disciplines bijeen gebracht, wat ertoe heeft geleid dat hij afwisselend wordt gezien als schilder, beeldhouwer, architect of bouwer, performer, filmer, tekenaar, tuinman of natuurbeheerder. Het maakte hem en zijn werk ongrijpbaar. Zijn werk op De Nollen trok in binnen- en buitenland de aandacht. Koningin Beatrix bracht al eens een privebezoek aan Van de Wints project. Op 30 mei 2006 sloeg het noodlot toe en is Ruud Van de Wint plotseling overleden terwijl hij aan het werk was in zijn geliefde duingebied “De Nollen”. Na zijn dood ontstonden er conflicten over het beheer van de “Nollen” tussen de “Stichting de Nollen” en de erven Van de Wint. Deze conficten duren tot op heden voort. De beide zoons, Ruud en Gijs van de Wint, zetten het werk van hun vader zoveel mogelijk voort.